РОЗДІЛ IV. Зміст практики.

Зміст виробничої практики визначено кафедрою економіки згідно з навчальним планом.

Зміст визначається переліком тем, які повинна охопити виробнича практика на підприємствах та установах. Кожна тема розрахована приблизно на тиждень виробничої практики.

ТЕМИ

1. Ознайомитись і дати коротку характеристику установи в якій проходить практика (коли створена, переважно яку продукцію випускає, на яких ринках працює.)

2. Ознайомитись з організаційною структурою підприємства: основне і допоміжне виробництво, структура управління; служби і відділи, їх структура, положення про економічні підрозділи.

3. Проаналізувати основні фінансові та економічні результати діяльності підприємства, в динаміці за 2-3 звітні періоди. Зробити висновки, щодо економічного стану підприємства.

4. Система перспективного і поточного планування.

5. Формування інформаційної бази економічної РОЗДІЛ IV. Зміст практики. служби.

6. Система звітності цехів, служб і підрозділів.

7. Планування продуктивності праці на підприємстві та по підрозділах.

8. Планування використання основних фондів.

9. Планування використання матеріалів, сировини, енергетичних ресурсів.

10. Планування впровадження нової техніки, технологій, змін і т.і.

11. Інвестиційна діяльність підприємства: інвестиційний проект, оцінка інвестицій, проблеми, які стоять перед підприємствами в галузі інвестиційної діяльності.

12. Складання кошторису витрат по підрозділах, окремих статтях.

13. Оцінка ефективності використання ресурсів по підприємству та його підрозділах.

14. Визначення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства та його підрозділів.

15. Зробити загальні висновки, щодо роботи підприємства, а також внести конкретні пропозиції покращення роботи підприємства, в якому проходить практика.


documentayiclwj.html
documentayictgr.html
documentayidaqz.html
documentayidibh.html
documentayidplp.html
Документ РОЗДІЛ IV. Зміст практики.