Автобусотролейбусобудування 1 страница

1.

абонентська скринька

Post office box (PO)

2.

Автобусотролейбусобудування

Bus and trolleybus constructing

3.

автоматизація

automation

4.

Автоматизована система

Automated system

5.

автоматизоване обладнання

computer-aided equipment

6.

Автоматизоване проектування

computer aided design

7.

Автоматизовані системи керування

automated control systems

8.

Автоматичні системи управління(АСУ)

Automated Control Systems (ACS)

9.

автомобілебудування

vehicle engineering/ automobile industry/ automotive construction

10.

автомобільний транспорт

motor transport

11.

Автонавантажувач

Autoloader

12.

авторитетні рейтингові агенства

reputable rating agencies

13.

авторське свідоцтво

author's certificate/ copyright certificate

14.

академік

academician

15.

академічна група

class/academic group

16.

активна діяльність

vigorous activity

17.

актова зала

assembly hall

18.

актуалізувати

to bring up

19.

актуальні завдання

pressing issues

20.

акціонерне товариство

joint-stock company

21.

алігомери

oligomers

22.

альбом обмірних креслень

measurement diagram manual

23.

Аміак

ammonia

24.

Аналітик

Analyst

25.

антресолі

mezzanine

26.

Апаратне забезпечення

Hardware

27.

Апробація

Approval

28.

археологічні розкопки

archaeological excavations

29.

Архітектура програмного продукту

Software architecture

30.

архітектурна спадщина

architectual heritage

31.

асистент

Assistant lecturer

32.

Аспірант

Ph.D. student

33.

Аспірантура

Postgraduate study/ postgraduate course / post-graduate studies

34.

астероїд

asteroid

35.

астрономічна обсерваторія

astronomical observatory

36.

Астрономо-геодезія

Astronomical Geodesy

37.

астрофізика

astrophysics

38.

ковані решітки

wrought-iron window bars

39.

Багатовимірний простір

Multidimensional space

40.

Багатохромова сталь

Stainless steel

41.

Базовий

Core

42.

базовий напрям

major

43.

Бакалавр (рівень бакалавра)

Bachelor (bachelor’s degree)

44.

бачення Автобусотролейбусобудування 1 страница світу

vision of the world

45.

безпека життєдіяльності

life safety

46.

безшатунний агрегат

concordless assemblies

47.

бізнес-план

business plan

48.

біологічно активні сполуки

biologically active substances

49.

благодійний фонд/організація

charitable organization/foundation

50.

Бродильне виробництво

Fermenting production

51.

Будівельна конструкція

Building unit

52.

Будівельна механіка

Structural mechanics

53.

Будівельна структура

Building structure

54.

будівельні креслення

building drawing

55.

Будівництво

Building/construction

56.

бути в курсі справи

to be well informed/ to be in the know

57.

бухгалтерія

Accounting office

58.

в’язкий

viscous

59.

Важливе наукове відкриття

breakthrough60.

вакуумна техніка

vacuum technology

61.

вентильний реактивний двигун

valve jet engine

62.

Токарний верстат

lathe

63.

Веслування на каное

canoeing

64.

взаємнини суб’єктів підприємництва з контрагентами

relations between business entitles and contractors

65.

взаємовигідні зв'язки

mutually beneficial relations

66.

виготовлення зубчастих коліс

gear production

67.

Видавництво

Publishing house

68.

Видавничо-поліграфічна справа

Printing and Publishing

69.

визнання і слава

recognition and fame

70.

Визначний вчений

Prominent scholar

71.

визначний фахівець

recognized expert

72.

викладання широкого профілю

all-rounded teaching

73.

Викладач

Lecturer

74.

Викладачі

Teaching staff

75.

Виконавчий механізм

actuator

76.

виконувати обов’язки

perform duties

77.

використовувати для різних потреб

use for different purposes

78.

вимірювальна Автобусотролейбусобудування 1 страница техніка

gaging equipment

79.

Вимірювальний прилад

measuring instrument

80.

виправна колонія

youth detention centre

81.

Випробувальна лабораторія металів та сплавів

Metals and Alloys Testing Laboratory

82.

Випуск

Turn-out

83.

випуск продукції

offtake

84.

випускна кафедра

graduate department

85.

Випускник/випускники

Graduate\alumni

86.

вирішальний

crucial

87.

вироби з дебалансним приводом

products with the unbalanced drive

88.

Виробнича сфера

Manufacturing sector

89.

виробничі витрати

field costs

90.

виробничі фонди

production assets

91.

високі трудові здобутки

high labour achievements

92.

Високоефективні системи

Highly efficient systems

93.

високоефективні ферментні препарати

highly efficient enzymes

94.

Висококваліфіковані науково-педагогічні кадри

Highly qualified personnel

95.

Висококоерцитивні сплави

High coercivity alloys

96.

Виставка

Exhibition

97.

Витрати/розхід

flow rate

98.

Витратомір

flow-meter device

99.

виходити в тираж

to be drawn

100.

Вища атестаційна комісія

Higher attestation board

101.

Вища технічна школа

Higher Technical School

102.

вібраційний

vibrating

103.

від імені ректорату

on behalf of the university administration

104.

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ)

Public limited company (PLC)

105.

відкрити

establish

106.

Відлагодження

Debugging

107.

Відмінник освіти України

Holder of the Excellence in Education of Ukraine badge

108.

відновлювати

resume

109.

Відомий вчений

famous scientist

110.

відповідальний секретар

executive secretary

111.

Відповідати

Be consistent with

112.

відповідно до наказу

by Автобусотролейбусобудування 1 страница order

113.

відсутність мовного середовища

lack of language environment

114.

відхиляти законопроект

reject/ to decline a bill

115.

військове піхотне училище

military infantry school

116.

вільно ручний рисунок

free hand drawing

117.

вітраж

stained glass

118.

Віце-ректор

Vice-rector

119.

ВНЗ

Higher educational institution

120.

вода переходить у газоподібний стан

water enters the gaseous state

121.

воєнний трибунал

court martial

122.

Волоконний світловод

fiber-light guide

123.

Вольфрам

tungsten

124.

Вплив зовнішнього середовища

Environment impact

125.

впроваджувати

implement

126.

Всеукраїнська олімпіада

All-Ukrainian Olympiad

127.

вхідні дані

input data

128.

вчена рада

Academic Council / Board

129.

вчене звання

academic title

130.

вшановуючи пам’ять

honoring the memory

131.

газовий двигун

gas engine

132.

газомазутний котел

gaseous masout boiler

133.

Галогенід

halide

134.

Галузева промисловість

sectoral industry

135.

галузь

field, area, sector, insdustry

136.

Гальванічна ванна

galvanic bath

137.

гальмівна властивість автомобіля

automobile stopping ability/braking performance

138.

Гарантія

Guarantee

139.

гвинтові сходи

spiral staircase

140.

Генеральне консульство

Consulate General

141.

геодезист

land surveyor

142.

Геодезична мережа

Geodetic network

143.

Геодезична організація

Geodetic organization

144.

Геодезичні виміри

Geodetic measurements

145.

Геодезія

Geodesy

146.

Геоінформаційна система

Geographic information system (GIS)

147.

геопросторове моделювання

geospatial modeling

148.

герметизація пневмогідроагрегатів

air hydraulic units sealing

149.

гідравлічний

hydraulic

150.

гідрометеоцентр

hydrometeorological centre

151.

Гнучкість

Flexibility

152.

годувальник

breadwinner

153.

головний бухгалтер

Chief Accountant

154.

Головний Автобусотролейбусобудування 1 страница науковий співробітник

Chief Researcher

155.

головні рушійні сили

main driving powers

156.

Голографія

Holography

157.

гончарна школа

pottery school

158.

Грамотність

Literacy

159.

Графен

Graphene

160.

громадська організація

community organization/non-govermental organization

161.

Громадський діяч/державний діяч

Public figure/statesman

162.

грошовий потік

cash flow

163.

ГУ МВС

The Central Office of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

164.

гуманітарна підготовка

humanities training

165.

Гуманітарні науки

Humanities/Humanitarian Sciences

166.

Декан базової вищої освіти

Dean for Bachelor Studies

167.

Декан повної вищої освіти

Dean for Master Studies

168.

Денна форма навчання

Full time study

169.

Дерев’яна стеля

wood ceiling

170.

Дерев’яні різьблення

wooden carvings

171.

державна акредитаційна комісія

State Accreditation Board

172.

Державна атестація

State certification

173.

Державна екзаменаційна комісія

State Examination Board

174.

Державна премія України

State Prize of Ukraine

175.

Державне агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України

State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine

176.

Державне агенство земельних ресурсів України

State Agency for Land Resources of Ukraine

177.

Державний банк Автобусотролейбусобудування 1 страница даних

State databank

178.

державні нагороди

state awards

179.

Державність

Statehood

180.

держбюджетне замовлення

state budget order

181.

Держбюджетний

Government-funded/taxpayer-funded

182.

деталі машини

machine elements/ machine components\parts

183.

Деформація

Deformation

184.

джерело живлення

power supply

185.

дипломи про закінчення університету

graduation certificates/degree certificates

186.

Директор інституту

Director of Institute

187.

Директорія

Directorate of Ukraine

188.

Дисертація

Thesis

189.

диференційне рівняння

differential equations

190.

діагностика

diagnostics

191.

діагностика та відновлення металоконструкцій

Metalware diagnostics and revitalization

192.

діагностування

Diagnostication/diagnosing

193.

дійсна змінна

real variable

194.

дійсний з

effective from

195.

Дійсний член наукової організації

fellow

196.

додаток

attachment

197.

Доктор наук

Sc.D ( Doctor of Sciences)

198.

докторська дисертація

doctoral thesis

199.

документально-інформаційне забезпечення

documentary and informational support

200.

документна система

documentary system

201.

документознавець

the document controller

202.

документування

documentation

203.

доля секунди

a split second

204.

домішки

impurities

205.

доповідь

report

206.

Досконалість

Perfection

207.

Дослідження

Exploration

208.

Дослідний завод

Pilot plant

209.

дотримуватись думки

to hold the opinion/ to adhere to the opinion

210.

Доцент

Assosiate professor

211.

Доцільність

Viabliity/practicability

212.

Друкарня

Printing house

213.

дубові панелі

oak panels

214.

екоінформаційна система

ecological and informational system

215.

екологічна безпека

environmental safety/ environmental security

216.

Екологічна безпека та аудит

Ecological security and audit

217.

Екологія

Ecology

218.

Економіка підприємства

enterprise economy

219.

економіка Автобусотролейбусобудування 1 страница праці

labour economics

220.

експлуатація

exploitation

221.

експлуатація та ремонт автомобільної техніки

vehicle repair and maintenance

222.

Екстернат

External studies

223.

електронна пропускна система

electronic capacity system

224.

електронна таблиця

spreadsheet

225.

електронне машинобудування

electronic mechanical engineering

226.

електронно-оптична система

electron-optical system

227.

електропостачання промислових підприємств міст та сільського господарства

power supply to city industrial enterprises and agriculture

228.

Енергетична спеціальність

Power engineering major

229.

енергоощадність

Energy saving

230.

етап відродження

stage of revival

231.

Ефективна комунікація

Effective communication

232.

Європейська система трансферу і накопичення кредитів(ЄКТС)

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)

233.

Європейський науковий простір

the European Research Area (ERA)

234.

житлове питання

housing issue

235.

Житлово-комунальне господарство

housing and communal services

236.

житлово-комунальний сектор

housing and communal sector

237.

життєзабезпечення космічних апаратів

spacecraft life-support system

238.

з ініціативи

on the initiative of

239.

за єдиним навчальним планом

according to the uniform curriculum

240.

За наказом

By Order of

241.

За напрямом

In the field of

242.

Напрям підготовки

Field Автобусотролейбусобудування 1 страница of training

243.

за сприяння

with the support of

244.

За участю

with the participation / assistance of

245.

забруднюючі речовини

contaminants

246.

Завдання

Task\Challenge

247.

завершення

completion

248.

завершити проект

complete the project

249.

Завідувач кафедри

Chair of the Department

250.

Завод автокранів

Truck crane plant

251.

загальнокомандний залік

team event

252.

Задовольнити потреби

meet the needs

253.

Займати посаду

Hold the position

254.

Заклад споживчої кооперації

Consumer cooperative society

255.

залізниця

railway

256.

заочна форма навчання

tuition by correspondence / Postal tuition

257.

заочник

external / correspondence student

258.

Започатковувати

Establish/start

259.

Зарахування

enrollment

260.

заслужений діяч науки

honored scientist

261.

Заслужений тренер України

Honored Coach of Ukraine

262.

засновувати

Found/establish/set up

263.

заснування монастирських орденів

establishment of monastic orders

264.

Застосування

Application

265.

Заступник голови

Deputy Chair/ Deputy Head

266.

Заступник декана

Deputy Dean

267.

Заступник директора інституту з організаційно-виховної роботи

Deputy Director for Student Issues

268.

Заступник завідувача кафедри

Deputy Chair of Department

269.

Затверджений

approved

270.

захист інформації

information security/ data protection

271.

Захист навколишнього середовища

Nature protection

272.

захищати (дисертацію)

defend

273.

зацікавлені особи

stakeholders

274.

збалансоване природокористування

sustainable nature management

275.

Збірна України

National Team of Ukraine

276.

Збірник

Collected volume Автобусотролейбусобудування 1 страница/compendium

277.

Збірник конференції

Proceedings of the conference

278.

збурення

perturbation

279.

Вчене звання

academic rank\academic title

280.

зварні з’єднання

welded joints

281.

зварювальне виробництво

welding

282.

зварювання

welding

283.

звітно-виборча конференція

report-election conference

284.

Здача в експлуатацію

Commissioning

285.

здобувати

obtain

286.

земляк

fellow-citizen\countryman

287.

змінне навантаження

variable load

288.

Знання з предметної області

knowledge in the subject area

289.

зовнішньоекономічна та митна діяльність

foreign trade and customs

290.

зона відчуження

exclusion zone

291.

зубооброблення

gear machining

292.

зупинка блоку

stopping the block

293.

ізоляція

insulation

294.

інвестиційна діяльність

investing activities

295.

Інвестиційна компанія

Investment company

296.

Інвестиційна політика

Investment policy

297.

Інженер

Engineer

298.

інженер-механік

mechanical engineer

299.

Інженерна геодезія

Engineering Geodesy

300.

інженерна графіка

engineering graphics

301.

Інженерна діяльність

Engineering activities

302.

Інженер-програміст

Software Engineer

303.

Інститут дистанційного навчання

Distance Learning Institute

304.

Інститут українознавства імені І.Крип’якевича

Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies

305.

Інтенсифікація

Intensification

306.

Інформаційна діяльність

Information activities

307.

інформаційний потік

information flow

308.

Інформаційні системи та мережі

Information Systems and Networks

309.

інформаційні технології видавничої справи

publishing information technologies

310.

інформаційно-вимірювальні технології

information-measuring technologies

311.

іонно-плазмове напилення

ion-plasma spraying

312.

Кабінет міністрів України

The Cabinet of Ukraine/ the Автобусотролейбусобудування 1 страница Cabinet of Ministers of Ukraine/the Ukrainian Cabinet

313.

Кадастр

Cadastre

314.

казначейство

Treasury

315.

калориметричний

calorimetric

316.

канали зв’язку

communication channels

317.

кандидат наук

Ph.D

318.

кандидатська дисертація

Ph.D. thesis

319.

Капітальний ремонт

overhaul, refit, major repairs

320.

картографія

cartography

321.

Каталог

Directory\catalogue/folder

322.

кафедра

Department

323.

Кваліфікація,що присвоюється

Qualification awarded

324.

Квантоваелектроніка

Quantum electronics

325.

керамічні деталі

ceramic parts

326.

Керівник

Supervisor

327.

Керівники з інформаційних технологій

Chief Information Officer, CIO

328.

кінетика

kinetics

329.

Кіотський протокол

Kyoto Protocol

330.

кластерний та факторний аналіз

cluster and factor analysis

331.

КНУ ім. Т. Шевченка

Taras Shevchenko National University of Kyiv

332.

ковальсько-слюсарні роботи

smithing and locksmithing

333.

ковані розквітлі квіти

wrought blooming flowers

334.

ковзні параметри пари

steam sliding parameters

335.

Когнітивні уміння та навички

Cognitive abilities and skills

336.

кожне сказане слово

every spoken word

337.

кожні два роки

Biennially\every two years

338.

колегія професорів

Board of professors

339.

Колегія та профком студентів та аспірантів

Undergraduate and Postgraduate Students Union Committee

340.

колектив

Staff

341.

колектив кафедри

faculty

342.

Колісні та гусеничні транспортні засоби

wheeled and tracked vehicles

343.

Комісія Автобусотролейбусобудування 1 страница інформатики та кібернетики

Informatics and Cybernetics Board

344.

комп’ютеризовані системи документообігу

Computer-aided documents flow systems

345.

Комп’ютерне моделювання

Computer simulation/computer modelling

346.

Компоненти багаторазового використання

reusable components

347.

Комутуюча мережа

switching network

348.

Конкурентоспроможність

Competitiveness

349.

Консолідована інформація

consolidated information

350.

Консорціум

consortium

351.

констатувати

establish\ascertain

352.

Концентратомір

content meter

353.

Концептуальна модель

conceptual model

354.

концертмейстер

concertmaster

355.

корпус

building

356.

котел

boiler

357.

коштом

at the expense

358.

кошторис

estimate

359.

Країни СНД

CIS countries

360.

Кредитно-модульна система

credit modular system

361.

кривошипний механізм

crank mechanism

362.

крохмалевмісна сировина

starch-containing raw material

363.

кулеметник

a machinegunner

364.

курс підвищення кваліфікації

refresher course

365.

лабораторія оцінної діяльності

evaluation laboratory

366.

лабораторне зайняття

laboratory class

367.

лабораторне устаткування

laboratory facilities

368.

Лауреат

prizewinner

369.

Легка промисловість

light industry

370.

ливарне виробництво

foundry

371.

листування

correspondence

372.

лінгводидактика

language education

373.

ліпний орнамент

stucco ornaments

374.

Літературна мова

literary language

375.

ліхтарі

lanterns

376.

логічне виведення

logical output

377.

лужний

alkaline

378.

лужні солі

alkali salts

379.

людинно-машинна взаємодія

human-machine interaction

380.

Людинно-машинний інтерфейс

human-machine interface

381.

Львівська духовна Семінарія Св. Духа

Lviv Holy Spirit Theological Seminary

382.

Львівська музична національна академія ім. М. Лисенка

Mykola Lysenko Music Academy of Lviv

383.

Львівська обласна лікарня

Lviv Regional Clinical Hospital

384.

Львівська спеціальна Автобусотролейбусобудування 1 страница музична школа ім.Соломії Крушельницької

Lviv Solomiya Krushelnytska Secondary Specialized Music School

385.

Львівське музичне училище ім. С. Людкевича

S. Lyudkevych School of Music

386.

Львівський територіальний центр стандартизації і метрології

Lviv Regional Standardization and Metrology Center

387.

мавританський стиль

Moorish style

388.

Магістр (рівень магістра)

Master (Master’s Degree)

389.

магнітна буря

geomagnetic storm

390.

магнітне поле

magnetic field

391.

магнітосфера

magnetosphere

392.

майоліковані рельєфи

majolica reliefs

393.

Майстер спорту

Master of Sports

394.

майстерність коваля

blacksmith’s craftsmanship

395.

Майстерспорту міжнародного класу

Master of Sports of International Class

396.

макет

layout\composition\breadboard construction

397.

макетування

breadboarding/prototyping

398.

маневреність

mobility

399.

марення

delirium

400.

маркетолог

marketing specialist

401.

мармурове погруддя

marble bust

402.

масова частка

mass fraction

403.

масштабний

large-scale

404.

Математичне моделювання

Mathematical modelling/simulation

405.

матеріалознавство

materials science

406.

матеріальна база

material resources

407.

мати повноваження

be in authority\be entitled

408.

машинобудівні конструкції

engineering constructions

409.

Машинобудування

mechanical engineering

410.

машинознавство

theoretical engineering

411.

Медаль за трудову доблесть

labor valor medal

412.

менеджмент персоналу та адміністрування

human resource management and administration

413.

металевий сплав

metal alloy

414.

металомісткість

metal content

415.

металорізальні верстати Автобусотролейбусобудування 1 страница і інструменти

mеtal-cutting tools and machines

416.

Методичні вказівки

study guide

417.

Метрологія

metrology

418.

механіка руйнування

fracture mechanics

419.

Міжгалузевий профіль

interdisciplinary profile

420.

Міжнародні відносини

international relations

421.

мікросхемотехніка

microcircuitry

422.

мінералізація

mineralization/salination

423.

мінометник

mortar gunner

424.

Міст

bridge

425.

містобудування

urban planning

426.

Мова запитів

query language

427.

мови імітаційного моделювання

simulation modelling languages

428.

модель-тренажер

training simulator

429.

Молочний/Чумацький шлях

the Milky Way

430.

Монографи

monographs

431.

монографія

monograph

432.

монолітний зразок

monolithic sample

433.

мономер

monomer

434.

Набір, зарахування

enrollment

435.

навантаження викладача

teaching load

436.

навчальна лабораторія

school laboratory/ education laboratory/education lab

437.

Навчальна програма

course syllabus/ curriculum

438.

Навчальне стажування, практика студентів

internship/practical training

439.

навчальний корпус

academic building/university building

440.

навчальний план

curriculum/ educational workload

441.

Навчальний посібник

manual

442.

Навчальний процес

Academic process/ learning process

443.

навчально-виробнича робота

administrative and maintenance work

444.

Навчально-методичні розробки

teaching & learning materials/support/guidance

445.

Навчально-науковий інститут

research university

446.

навчально-обслуговуючий

educational and attendant

447.

нагальний

pressing

448.

надгробок

headstone

449.

налагоджувати (прилад)

adjust

450.

налаштування

installation

451.

нанорозмірна структура

nanoscale structure

452.

Нанофізика та молекулярна енергетика

nanophysics and molecular power engineering

453.

напівпровідникова електроніка

semiconductor electronics

454.

напівпровідникове та електровакуумне машинобудування

semiconductor and electrovacuum mechanical engineering

455.

напівпровідникові й електровакуумні Автобусотролейбусобудування 1 страница прилади

semiconductor and electrovacuum devices

456.

Напрям підготовки

Training course/ area of study/ area of training/field of study

457.

нарисна геометрія

descriptive geometry

458.

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Descriptive geometry and engineering graphics (DGEG)

459.

Народний артист України

People's Artist of Ukraine

460.

Народний депутат України

Ukrainian MP/member of the Ukrainian Paliament/

461.

кований та литий метал

wrought and cast metal

462.

наступник

successor

463.

натрій

sodium

464.

Наукова експедиція

scientific expedition/research expedition

465.

Наукова конференція

academic conference

466.

наукова лабораторія

research laboratory

467.

Наукова робота

research /scientific research

468.

наукове дослідження

study/research

469.

Наукове Товариство ім. Т. Шевченка

the Shevchenko Scientific Society

470.

Науковий збірник/ Вісник

scientific digest/bulletin/proceedings

471.

Науковий керівник

research supervisor/scientific adviser/thesis adviser

472.

Науковий потенціал

scientific potential

473.

Наукові розробки

research findings&products

474.

наукові світила

first-rate scientists/renowned scholar

475.

наукові ступені

scientific degrees

476.

Науково дослідний інститут

research institute

477.

Науково-дослідна лабораторія

research Автобусотролейбусобудування 1 страница laboratory

478.

Науково-дослідна робота

research

479.

науково-дослідна станція

scientific research station

480.

Науково-дослідницька структура

research institution

481.

науково-методична комісія

methodological board

482.

Науково-методична робота

methodological work

483.

Науково-методична співпраця

methodological cooperation

484.

науково-педагогічна спільнота

research community

485.

науково—педагогічний колектив

faculty

486.

Нафтопереробний завод

oil refinery

487.

Нафтохімічний аналіз

petrochemical analysis

488.

Національна Академія Наук України

The National Academy of Sciences of Ukraine

489.

Національна премія України ім. Т. Шевченка

Shenchenko National Prize

490.

Національний університет «Львівська політехніка»

Lviv Polytechnic National University

491.

Національно-свідомий

nationally self-ware

492.

небесний об’єкт

celestial object

493.

недуга

ailment

494.

незавершене будівництво

incomplete construction

495.

Незаперечний

undeniable

496.

неметалевий порошковий матеріал

non-metal powder material

497.

Ненасичений

unsaturated

498.

Неоціненний

inestimable

499.

несанкціонований доступ

unauthorised access

500.

Несанкціоновані дії

unauthorized actions

501.

нетинькова цегла

unplastered bricks

502.

низькосортне паливо

low-grade fuel

503.

Нівелірні роботи

Levelling works/levelling

504.

НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ)

The People's Commissariat for Internal Affairs

505.

Новизна

novelty

506.

НТШ

the Shevchenko Scientific Society

507.

об’єднювальна ланка

connecting link

508.

Об’єктно-орієнтоване програмування

Object Oriented Programing

509.

об’ємна обробка

3D-processing/three Автобусотролейбусобудування 1 страница-dimensional processing

510.

Об’ємно-просторові вирішення будівель

three-dimensional solution of buildings

511.

обгрунтований

well-grounded

512.

обґрунтування

justification/substantiation

513.

обґрунтувати

substantiate

514.

об'єми будинків

full-size building

515.

обігові кошти

floating funds (assets)

516.

облдержадміністрація

regional state administration

517.

Облік енергоносіїв

energy carrier accounting

518.

оболонка

casing

519.

обробка металів тиском

metal pressure working

520.

Обчислювальна машина

computer/computing machine

521.

Обчислювальні навички

computing skills

522.

Ознайомлення

acquaintance/familiarization/getting acquainted

523.

окиснення

oxidation

524.

Окрихчення маловуглецевих конструкційних сталей

embrittlement of low-carbon structural steel

525.

Оксидний розплав

oxide melt

526.

онтологічні системи

ontological systems

527.

оперативне вимірювання

rapid measurement

528.

Опікунська рада

Board of Trustees

529.

опір матеріалів

strength of materials

530.

Опрацювання

processing

531.

Опубліковані статті

published papers/articles

532.

орбіта

orbit

533.

організаційний внесок

registration fee

534.

організаційні та методичні заходи

organizational and methodological events

535.

організація

entity

536.

органічна хімія

organic chemistry

537.

Органічні продукти

organic materials

538.

Органічні речовини

organic substances

539.

Органічні розчинники

organic solvents

540.

оргкомітет

the organizing committee

541.

Орден трудового червоного прапору

The Order of the Red Banner

542.

ортогональний розклад функції

orthogonal function decomposition

543.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Degree (educational qualification Автобусотролейбусобудування 1 страница degree)

544.

основи

Fundamentals/principles/basics

545.

основи теорії радіокіл

principles of radio circuit theory

546.

основне виробництво

mainline production

547.

основні публікації

major publications

548.

основні фонди

capital (fixed) assets

549.

отримати подяку

receive appreciation

550.

отримувати знання

gain/obtain knowledge

551.

охорона праці

labour protection/occupational safety

552.

Охорони навколишнього середовища

environmental protection

553.

Охоронні документи

protection documents/ titles of protection

554.

Ощадна каса

savings bank

555.

парад планет

planets line-up

556.

парафіяльний костел

parish church

557.

Парламентаризм

parliamentary system

558.

Парогазовий

gas-vapor

559.

патент на винахід

patent for invention

560.

Патент України на винахід

Ukrainian Patent for Inventions

561.

Пенітенціарна система

penitentiary system

562.

передача мовних сигналів

transfer of voice messages

563.

передвісник

harbinger

564.

Передові технології

advanced technologies

565.

Переконвертація

reconversion

566.

переробне та харчове виробництво

food processing and production

567.

Перетворювач

transducer /converter/ transformer

568.

Переходити до

switch to

569.

першокурсник

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentayijoub.html
documentayijwej.html
documentayikdor.html
documentayikkyz.html
documentayiksjh.html
Документ Автобусотролейбусобудування 1 страница